2. Đăng nhập & Kết nối hệ thống

Bước 1: Đăng nhập Hệ thống Taobao.gobiz.vn

  • Sau khi đã tạo tài khoản Taobao Global và Taobao Gobiz. Quý khách vui lòng Đăng nhập vào tài khoản Taobao.Gobiz Tại Đây

Bước 2: Kết nối Taobao Global tại trang chủ.

Bước 3: Thêm tài khoản

Trong trường hợp Quý khách chưa kết nối tài khoản taobao.gobiz.vn với tài khoản Taobao Global, hệ thống sẽ hiển thị thông báo Hiện bạn chưa có tài khoản Taobao Global nào được liên kết. Khi đó, Quý khách vui lòng thao tác theo các bước dưới đây:

  • Nhấn nút Thêm tài khoản, điền gmail đã dùng đăng ký trên hệ thống Taobao Global và ấn chọn Xác nhận để liên kết.

  • Sau khi thêm tài khoản thành công, danh sách tài khoản sẽ hiển thị tại giao diện thêm tài khoản.

Bước 4: Chọn tài khoản Taobao Global mặc định

Với những khách hàng kết nối từ 2 tài khoản Taobao Global trên taobao.gobiz.vn, Quý khách có thể tuỳ chọn tài khoản muốn sử dụng (Tài khoản mặc định sẽ được đánh dấu bằng dấu tích xanh)

Last updated