4. Xác nhận đóng hàng

Mục đích

  • In tem & Đóng hàng

  • Xác nhận là kho đã đóng hàng xong và chờ đơn vị vận chuyển đến lấy

Điều kiện

  • Máy tính tại kho

  • Máy quét mã vạch

  • Máy in

Hướng dẫn

Bước 1: Vào Yêu cầu đóng hàng, Chọn tab "Đang xử lý"

Bước 2: Chọn các đơn hàng cần xử lý (có thể chọn tất cả)

Bước 3: Chọn in tem và in danh sách tem

Bước 4: Xem từng đơn hàng một, đóng gói và dán tem đã in ở Bước 3. Chú ý khi đóng gói không che nội dung của tem (băng dính không màu)

Bước 5: Vào xác nhận đóng hàng

Bước 6: Chọn vào ô Nhập hoặc quét mã, sử dụng máy quét mã vạch để quét những kiện hàng đã đóng gói

Bước 7: Click Xác nhận để xác nhận là đã đóng gói thành công những đơn hàng trong danh sách

Last updated