3. Cho sản phẩm vào giỏ hàng

1. Truy cập trang chi tiết sản phẩm trên sàn TMDT

Quý khách truy cập đến chi tiết sản phẩm cần đặt trên trang taobao.com, 1688.com, tmall.com...

Tại đây Quý khách có thể xem được một số thông tin:

  • Lịch sử giá (Chỉ có trên taobao)

  • Button tải tất cả ảnh sản phẩm (Chỉ có trên taobao)

  • Thuộc tính sản phẩm: kích thước, màu sắc, số lượng tồn kho, lượt mua, đánh giá

  • Chi phí dự kiến quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ

2. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

2.1. Taobao.com

  • Quý khách vui lòng chọn đầy đủ thuộc tính của sản phẩm trước khi cho hàng vào giỏ.

(1) - Chọn kích thước, màu sắc

(2) - Chọn số lượng sản phẩm

(3) - Check giá dự kiến quy đổi từ tỷ giá ngoại tệ

(4) - Click vào button Thêm vào giỏ hàng

Lưu ý: Trong quá trình tìm hiểu sản phẩm Quý khách có thể chọn dịch sang tiếng Việt để thuận tiện cho việc đặt hàng. Tuy nhiên tại bước xác nhận thêm sản phẩm vào giỏ hàng, Quý khách nên bỏ dịch để tránh rủi ro sai hàng hoặc chênh lệch giá sản phẩm.

3. Kiểm tra giỏ hàng

  • Chọn biểu tượng Giỏ hàng (1)

(1) - Vào giỏ hàng

(2) - Hướng dẫn tạo đơn ký gửi

(3) - Chọn dịch vụ đơn ký gửi

(4) - Sản phẩm xu hướng

(5) - Đăng xuất tài khoản

Last updated