7. Tạo và quản lý Khiếu nại

HƯỚNG DẪN TẠO KHIẾU NẠI DỊCH VỤ TRÊN ĐƠN KÝ GỬI

Để tạo khiếu nại dịch vụ trên đơn hàng, Quý khách thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Khách hàng truy cập vào chi tiết đơn hàng cần tạo Khiếu nại

Bước 2: Chọn mục Khiếu nại (1) -> Tạo khiếu nại (2) như hình:

Sau khi bấm "Tạo khiếu nại", hệ thống sẽ có thông báo tạo khiếu nại thành công và trạng thái "Chờ tiếp nhận". Ngoài ra Quý khách có thể bổ sung/trao đổi thêm các thông tin tại khung comment như hình:

Last updated