Links
Comment on page

7. Tạo và quản lý Khiếu nại

HƯỚNG DẪN TẠO KHIẾU NẠI DỊCH VỤ TRÊN ĐƠN KÝ GỬI
Để tạo khiếu nại dịch vụ trên đơn hàng, Quý khách thực hiện theo các bước như sau:
Bước 1: Khách hàng truy cập vào chi tiết đơn hàng cần tạo Khiếu nại
Bước 2: Chọn mục Khiếu nại (1) -> Tạo khiếu nại (2) như hình:
image
Bước 3: Mã đơn khiếu nại sẽ được điền tự động (1) -> Chọn lý do khiếu nại (2) -> Mô tả nội dung khiếu nại (3) -> Chọn phương án xử lý (4) => Đề xuất số tiền (5) => Up ảnh lên Khiếu nại (6) -> Bấm nút "Tạo khiếu nại" (7).
image
image
Sau khi bấm "Tạo khiếu nại", hệ thống sẽ có thông báo tạo khiếu nại thành công và trạng thái "Chờ tiếp nhận". Ngoài ra Quý khách có thể bổ sung/trao đổi thêm các thông tin tại khung comment như hình:
image