1. Cấu hình kho

Mục đích: Quản lý danh sách kho và hỗ trợ khai báo các kho mới trên hệ thống, chỉnh sửa thông tin kho đã có và thêm nhân viên kho

Quý khách khai báo thông tin kho như sau:

Bước 1: Quý khách truy cập trang Cấu hình từ menu bên trái, chọn cấu hình Kho

Bước 2: Quý khách tạo kho mới bằng cách chọn chức năng Tạo mới, sau đó nhập thông tin kho như: Tên kho, mã kho, quốc gia, tỉnh/ thành phố, quận/huyện, địa chỉ... và click Tạo mới để hoàn thành khai báo thông tin kho

Để chỉnh sửa thông tin kho, quý khách click vào mã kho hoặc click vào icon sửa trên danh sách kho. Các thông tin sửa kho giống như khi thêm mới

Để thêm nhân viên kho vào kho, quý khách thực hiện như sau:

Bước 1: Quý khách click vào mã kho hoặc click vào icon sửa trên danh sách kho.

Bước 2: Trên chi tiết kho, quý khách chọn chức năng "Thêm nhân viên kho" sau đó lựa chọn hoặc tìm kiếm nhân viên phụ trách kho để thêm vào kho

Last updated