2. Thông tin cá nhân

 1. Thông tin cá nhân

  Quý khách click vào ảnh đại diện, chọn Thông tin cá nhân để xem hoặc sửa Thông tin cá nhân.

Các thông tin có thể chỉnh sửa: Họ và tên, địa chỉ liên hệ, Email, số điện thoại liên hệ...

 • Để thay đổi thông tin cá nhân, Quý khách click vào biểu tượng hình bút bên cạnh thông tin cần sửa đổi như hình:

Lưu ý: Để thay đổi địa chỉ Email, Quý khách cần truy cập vào Email để xác nhận thông tin (sau khi điền địa chỉ email mới).

 1. Địa chỉ của bạn

Danh sách địa chỉ nhận hàng, Quý khách sẽ thấy toàn bộ các danh sách các địa chỉ nhận hàng đã lưu, ngoài ra có thể thêm địa chỉ nhận hàng bằng cách click vào nút Thêm địa chỉ mới. Lưu ý

 • Đối với địa chỉ đã đặt làm mặc định sẽ không thể xóa, chỉ có thể chỉnh sửa thông tin.

 • Đối với các địa chỉ khác, Quý khách có thể tùy chọn chỉnh sửa hoặc xóa theo nhu cầu.

Quý khách có thể tham khảo thêm cách tạo địa chỉ mới tại bài viết hướng dẫn Đặt cọc đơn hàng

 1. Sản phẩm đã lưu (Áp dụng đối với hệ thống quản lý đơn order)

Tìm kiếm sản phẩm đã lưu:

 • Quý khách có thể lọc theo các điều kiện: Tên sản phẩm, thời gian lưu sản phẩm.

 • Để xóa dữ liệu đã lọc Quý khách sử dụng chức năng Làm mới bộ lọc.

Danh sách sản phẩm đã lưu

 • Thông tin hiển thị: Tổng số lượng link sản phẩm, tên sản phẩm, thuộc tính sản phẩm, giá của sản phẩm...

 • Tại mỗi link sản phẩm, Quý khách có thể click vào “Xóa” nếu không muốn tiếp tục lưu giữ.

 1. Câu hỏi thường gặp

 2. Danh mục này sẽ hiển thị các bài viết hướng dẫn, các câu hỏi thường gặp...

 3. Các bài viết sẽ hiển thị tên tiêu đề theo dạng danh sách, để đọc nội dung chi tiết Quý khách click vào mũi tên lên xuống hoặc tiêu đề bài viết.

Last updated