1. Phân đơn

Tính năng chính:

  • Phân đơn mới cho nhân viên mua hàng (GDV)

  • Thu hồi đơn đã phân cho GDV trước đó

  • GDV tự nhận đơn theo điều kiện lọc

Quá trình tiến hành xử lý phân đơn Taobao/Tmall cho GDV pai theo luồng Taobao Global như sau:

Bước 1: Truy cập menu Quản lý đơn

Từ menu bên trái màn hình Quý khách truy cập vào Đơn hàng và chọn Quản lý đơn

Chọn Nguồn hàng: Taobao, Tmall

Bước 2: Thao tác phân nhiều đơn hàng cùng lúc cho GDV

2.1. Để phân nhiều đơn cho giao dịch viên, quản lý thực hiện như sau:

  • Chọn đơn ở trạng thái Chờ mua

  • Tích vào mục Chọn tất cả đơn chưa phân

2.2. Quản lý chọn chức năng Phân đơn để phân những đơn đã chọn cho cùng một GDV

2.3. Quản lý chọn tài khoản GDV để phân đơn và click Thực hiện để hoàn thành thao tác phân đơn.

Bước 3: Thao tác phân từng đơn cho giao dịch viên

3.1. Để phân từng đơn cho giao dịch viên, quản lý thực hiện như sau:

Quản lý click chọn tài khoản GDV trên từng đơn để phân đơn cho GDV

Đơn sau khi phân cho GDV tự động chuyển sang trạng thái Chờ Pai và log lại thời gian Quản lý phân đơn

3.2.Để thu hồi đơn đã phân cho GDV, quản lý thực hiện như sau:

Quản lý click chức năng Thu hồi để thu hồi đơn đã phân cho GDV trước đó

Bước 4: GDV tự nhận đơn theo điều kiện lọc

Từ menu bên trái màn hình Quý khách truy cập vào Đơn hàng và chọn Đơn đang mua

  • Chọn Nguồn hàng: Taobao, Tmall

  • Chọn đơn ở trạng thái Chờ Pai

  • Click chọn Nhận đơn

===========================================================

✅ Gobiz - Phần mềm Quản lý nhập hàng & Logistics cho các đơn vị đa quốc gia.

📌 Đăng ký dùng thử: https://bit.ly/gobiz-tuvan

📞 Hotline: 0388.432.436

🌐 Website: https://gobiz.vn/

Last updated