3. Đồng bộ mã vận đơn

Mục đích: Tự động lấy mã vận đơn từ site gốc và điền vào đơn.

GDV thực hiện cài công cụ đặt hàng trên Chrome/ Cốc cốc như sau:

Bước 1: GDV tìm kiếm công cụ Công cụ đặt hàng của Order Hàng TẠI ĐÂY.

Bước 2: GDV chọn Thêm tiện ích để thêm công cụ trên thanh extension.

Cài đặt thành công công cụ sẽ hiển thị như hình:

Để đồng bộ đơn qua công cụ, GDV thực hiện như sau:

Bước 1: GDV truy cập trang Đơn hàng từ menu bên trái, chọn Đồng bộ đơn qua công cụ.

Bước 2: Click chọn đơn hàng và click icon đồng bộ để đồng bộ tất cả các đơn, hoặc click icon đồng bộ trên từng đơn

Lưu ý:

  • Để sử dụng tính năng này Người dùng phải đăng nhập vào Taobao/1688/Tmall và cài Công cụ hỗ trợ mua hàng

  • Đồng bộ thành công đơn sẽ tự động chuyển sang trạng thái Người Bán Giao

  • Cột mã vận đơn nếu hiển thị

    • Icon màu xanh: tức là để đánh dấu đã lấy đủ mã vận đơn cho mã hóa đơn gốc được quét.

    • Icon màu vàng: tức là đánh dấu mã hóa đơn gốc được quét chưa lấy đủ mã vận đơn.

    • Hiển thị -- và không có icon quét đồng bộ tức là đơn đó chưa có mã hóa đơn gốc để thực hiện quét.

Last updated