Links
Comment on page

3. Đồng bộ mã vận đơn

Mục đích: Tự động lấy mã vận đơn từ site gốc và điền vào đơn.
GDV thực hiện cài công cụ đặt hàng trên Chrome/ Cốc cốc như sau:
Bước 1: GDV tìm kiếm công cụ Công cụ đặt hàng của Order Hàng TẠI ĐÂY.
Bước 2: GDV chọn Thêm tiện ích để thêm công cụ trên thanh extension.
image
Cài đặt thành công công cụ sẽ hiển thị như hình:
image
Để đồng bộ đơn qua công cụ, GDV thực hiện như sau:
Bước 1: GDV truy cập trang Đơn hàng từ menu bên trái, chọn Đồng bộ đơn qua công cụ.
Bước 2: Click chọn đơn hàng và click icon đồng bộ để đồng bộ tất cả các đơn, hoặc click icon đồng bộ trên từng đơn
Lưu ý:
  • Để sử dụng tính năng này Người dùng phải đăng nhập vào Taobao/1688/Tmall và cài Công cụ hỗ trợ mua hàng
  • Đồng bộ thành công đơn sẽ tự động chuyển sang trạng thái Người Bán Giao
  • Cột mã vận đơn nếu hiển thị
    • Icon màu xanh: tức là để đánh dấu đã lấy đủ mã vận đơn cho mã hóa đơn gốc được quét.
    • Icon màu vàng: tức là đánh dấu mã hóa đơn gốc được quét chưa lấy đủ mã vận đơn.
    • Hiển thị -- và không có icon quét đồng bộ tức là đơn đó chưa có mã hóa đơn gốc để thực hiện quét.