2.3. Cấu hình chính sách KHTT

Mục đích

 • Việc phân loại và chia cấp độ khách hàng có ý nghĩa to lớn trong việc đáp ứng tốt nhu cầu, nâng cao trải nghiệm của khách hàng, giữ chân khách hàng hiệu quả hơn và tăng tỷ lệ chuyển đổi thành khách hàng trung thành. Ngoài ra, qua đó còn giúp doanh nghiệp tối ưu hóa các khoản đầu tư và tiết kiệm khoản chi phí trong dịch vụ khách hàng.

1. Cấu hình quy đổi điểm

 • Tính năng được thiết lập theo mô hình thẻ thành viên, các khách hàng sẽ được tích lũy điểm khi sử dụng dịch vụ. Khi đạt mức điểm nhất định khách hàng sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi mà người mua bình thường không có. Mỗi đơn vị sẽ có hệ thống tính điểm, tỉ lệ quy đổi riêng, tùy vào các chính sách mà đơn vị đó quy ước.

 • Tại menu Quý khách chọn Cấu hình => Chọn Cấu hình quy đổi điểm

Menu
Thêm cấu hình
 • Hiện tại hệ thống đang cấu hình tỉ lệ tích lũy điểm cho từng loại phí dịch vụ theo công thức quy đổi: ….. VND = 1 điểm (ví dụ: 1000 VND = 1 điểm)

Điền thông tin

Quý khách điền thông tin cấu hình theo chỉ dẫn trong bảng cấu hình như sau:

 • Tên cấu hình: Tên chương trình khuyến mãi.

 • Thời gian áp dụng: Thời gian chương trình khuyến mãi có hiệu lực.

 • Phần quy đổi điểm từ dịch vụ sang giá trị, Quý khách điền theo công thức tính tỉ lệ quy đổi riêng hoặc có thể tham khảo theo ảnh bên dưới.

 • Để hoàn tất cấu hình, Quý khách ấn Thêm

Thêm cấu hình

2. Cấu hình cấp khách hàng

 • Hình thức này áp dụng cho các đơn vị có nhiều cấp khách hàng khác nhau và với mỗi một cấp có số điểm tích lũy tương ứng. Ví dụ khách đạt 200 điểm sẽ lên Vip 1 và được hưởng ưu đãi dành riêng cho khách hàng thuộc nhóm Vip 1.

2.1. Quy tắc cấu hình

 • Khi cấu hình cấp độ chỉ nhập 1 mức điểm tối thiểu, cho phép nhập cả âm cả dương (Ví dụ: 1000 điểm = VIP 1)

 • Khi cấu hình phải cấu hình theo thứ tự điểm từ cao đến thấp, danh sách sẽ sắp xếp theo điểm từ thấp đến cao

 • Khi tạo mới cấp độ, điểm tích lũy tối thiếu không được trùng điểm của cấp VIP đã được tạo

 • Không thể xóa nhưng có thể sửa cấp độ đang được áp dụng.

2.2. Tạo cấu hình

 • Tại menu Quý khách chọn Cấu hình => Chọn Cấu hình cấp khách hàng

Menu
Thêm cấp khách hàng
 • Quý khách điền thông tin cấu hình theo chỉ dẫn trong bảng cấu hình như sau:

(1) - Tên cấp độ khách hàng

(2) - Điểm tích lũy tối thiểu để đạt cấp độ khách

(3) - Link ảnh hiển thị cấp độ khách hàng

Điền thông tin

3. Cấu hình chính sách khách hàng

 • Chính sách ưu đãi tốt sẽ hấp dẫn được nhiều khách hàng tham gia và hưởng ứng chương trình. Hệ thống cho phép người dùng có thể thiết lập chính sách giảm giá cho từng cấp độ để khách hàng được hưởng đúng chế độ tương ứng với cấp độ đó.

3.1. Quy tắc cấu hình

 • Không cho phép xoá thiết lập

 • Có hiển thị lịch sử hành động sửa thiết lập từ người dùng

 • Cho phép sửa thiết lập chưa áp dụng nhưng không thể sửa thiết lập có hiệu lực

 • Chọn giảm giá các loại phí theo phần trăm (%) hoặc số tiền hoặc không giảm giá

3.2. Thêm cấu hình

 • Tại menu Quý khách chọn Cấu hình => Chọn Cấu hình chính sách khách hàng

menu

Bước 1: Đặt tên cấu hình

Thêm cấu hình
 • Điền tên cấu hình (tên chương trình khuyến mãi) và thời gian áp dụng chương trình, hoàn tất Quý khách ấn sang Bước tiếp theo

Đặt tên cấu hình

Bước 2: Set tỷ lệ đặt cọc

 • Quý khách cấu hình tỷ lệ đặt cọc cho từng cấp khách hàng.

 • Sau đó chuyển sang Bước tiếp theo

Tỷ lệ đặt cọc

Bước 3: Cấu hình phí tương ứng cho cấp khách hàng

 • Mỗi một cấp khách hàng sẽ có những ưu đãi riêng, tùy vào công thức của từng đơn vị. Ví dụ khách đạt 200 điểm lên Vip 1, được giảm 5% trong tổng tiền phí mua hàng hoặc giảm 5000đ phí mua hàng...

 • Quý khách ấn Hoàn thành để kết thúc cấu hình.

image

Last updated