Danh sách yêu cầu giao

Từ thanh menu, quý khách chọn Yêu cầu giao => Danh sách yêu cầu giao

Trên giao diện chính, quý khách nhập các thông tin tìm kiếm => Tìm kiếm. Ngoài ra, quý khách có thể chọn thời gian tìm kiếm theo ngày.

Last updated