Huỷ đơn Taobao Global trước khi thanh toán

1. Huỷ đơn hàng trên Taobao Global trước khi thanh toán như thế nào?

Quý khách có thể thao tác hủy đơn hàng trước khi bấm thanh toán qua hai cách sau:

  • Cách 1: Huỷ đơn trên hệ thống mua hàng bằng cách click vào Huỷ đơn TBDN.

  • Cách 2: Truy cập vào chi tiết đơn hàng trên hệ thống Taobao Global, click 取消订单

===========================================================

✅ Gobiz - Phần mềm Quản lý nhập hàng & Logistics cho các đơn vị đa quốc gia.

📌 Đăng ký dùng thử: https://bit.ly/gobiz-tuvan

📞 Hotline: 0388.432.436

🌐 Website: https://gobiz.vn/

Last updated