4. Khiếu nại người bán

Mục đích: Hỗ trợ tạo Khiếu nại người bán, xử lý khiếu nại và tự động lấy mã khiếu nại từ site gốc.

1. Tạo khiếu nại người bán

Hệ thống cho phép tạo KNNB cho đơn từ trạng thái Đã Mua trở đi và đơn ở trạng thái Hủy hoặc Hết Hàng

Có nhiều cách Tạo khiếu nại người bán

Để tạo được khiếu nại người bán(KNNB) Giao dịch viên thực hiện như sau:

1.1. Tạo khiếu nại người bán tại Menu Quản lý đơn.

 • Giao dịch viên truy cập menu Đơn hàng, chọn Quản lý đơn

 • Tìm kiếm đơn hàng cần tạo khiếu nại, click Tạo KNNB tại bên phải màn hình

 • Màn hình hiện giao diện Tạo khiếu nại người bán, mục này Mã đơn hàng và hạn xử lý đã được điền tự động.

 • Điền thêm thông tin và click Thực hiện để tạo KNNB.

 • Tạo KNNB thành công màn hình chuyển qua giao diện chi tiết khiếu nại vừa tạo.

1.2. Tạo khiếu nại người bán tại Menu Kiểm soát đơn hàng.

 • Giao dịch viên truy cập menu Kiểm soát mua hàng, chọn Kiểm soát đơn hàng

 • Tìm kiếm đơn hàng cần tạo khiếu nại, click Tạo KNNB tại bên phải màn hình

 • Màn hình hiện giao diện Tạo khiếu nại người bán, mục này Mã đơn hàng và hạn xử lý đã được điền tự động.

 • Điền thêm thông tin và click Thực hiện để tạo KNNB.

 • Tạo KNNB thành công màn hình chuyển qua giao diện chi tiết khiếu nại vừa tạo.

1.3. Tạo khiếu nại người bán tại Menu Danh sách khiếu nại người bán.

 • Giao dịch viên truy cập menu Danh sách kiếu nại người bán, chọn Khiếu nại người bán

 • Click + Tạo khiếu nại người bán tại góc bên phải.

 • Điền các trường thông tin bắt buộc như: Mã đơn hàng, Lý do hoàn tiền, hạn xử lý,... và click Thực hiện để tạo KNNB

 • Tạo KNNB thành công hệ thống hiển thị thông báo tại góc trên bên phải màn hình.

1.4. Tạo khiếu nại người bán tại chi tiết đơn hàng.

Tại Chi tiết đơn hàng có thể tạo Khiếu nại người bán tại góc trên bên phải màn hình.

 • Click Tạo KKNNB, màn hình hiện giao diện Tạo khiếu nại người bán, mục này Mã đơn hàng và hạn xử lý đã được điền tự động.

 • Điền thêm thông tin và click Thực hiện để tạo KNNB.

 • Tạo KNNB thành công màn hình chuyển qua giao diện chi tiết khiếu nại vừa tạo.

Lưu ý:

 • Quản lý có thể cài đặt Tạo khiếu nại người bán tự động với đơn trong mục Cấu hình đối với đơn lâu chưa phát hàng, lâu chưa nhận hàng, đã nhận hàng nhưng chưa có kiện.

 • Trên một đơn hàng, chỉ được tạo 1 KNNB cùng lý do với khi KNNB ở trạng thái Chưa tiếp nhận và Đang xử lý

 • Nếu KNNB ở trạng thái Thành công hoặc Thất bại thì được tạo lại KNNB cùng lý do

2. Xử lý khiếu nại người bán.

2.1. Xử lý khiếu nại trên Taobao Global.

 • Trên giao diện Taobao Global tìm kiếm đơn hàng, tại góc phải màn hình chọn khiếu nại 申请退款

  Lưu ý: Có thể tìm kiếm đơn hàng bằng Mã đơn mua (采购单ID) hoặc Mã hóa đơn gốc trên Taobao (淘宝订单编号)

 • Tạo khiếu nại trên Taobao Global giống như trên Taobao thông thường.

 • Để kiểm tra khiếu nại vào Thống kê khiếu nại (售后列表) lọc tìm kiếm bằng Mã đơn mua (采购单ID)

 • Tại màn hình Thống kê khiếu nại có thể tìm kiếm theo Mã đơn mua, ID đơn, ID khiếu nại, lọc theo cá trạng thái của khiếu nại, ...

  Màn hình Thống kê khiếu nại sẽ hiển thị các thông tin như: Số tiền đã khiếu nại, Trạng thái khiếu nại, số tiền shop hoàn,...

 • Để Vào xem chi tiết khiếu nại cần click 查看售后详情, tại đây có thể xem được đầy đủ thông tin chi tiết khiếu nại.

2.2. Xử lý khiếu nại trên Hệ thống Mua

Để xử lý khiếu nại người bán, Quản lý thực hiện như sau:

Bước 1: Tại menu truy cập trang Khiếu nại người bán, chọn Danh sách khiếu nại người bán.

 • Chọn đơn hàng xử lý khiếu nại, click vào chi tiết.

Bước 2: Tiếp nhận khiếu nại

 • Tại chi tiết khiếu nại có mục chat với nội bộ có thể trao đổi giữa các phòng ban tại mục này.

 • click Tiếp nhận thì KNNB sẽ chuyển trạng thái sang Đang xử lý, click Từ chối thì KNNB sẽ chuyển trạng thái sang Thất bại.

 • Sau khi tiếp nhận sẽ hiển thị nút Thành công hoặc Thất bại.

  Click Thành công, Nhập số tiền đòi được và chọn Thực hhiệ thì KNNB sẽ chuyển trạng thái sang Thành công.

Click Thất bại và Nhập lý do khiếu nại thất bại thì KNNB chuyển sang trạng thái Thất bại.

===========================================================

✅ Gobiz - Phần mềm Quản lý nhập hàng & Logistics cho các đơn vị đa quốc gia.

📌 Đăng ký dùng thử: https://bit.ly/gobiz-tuvan

📞 Hotline: 0388.432.436

🌐 Website: https://gobiz.vn/

Last updated