12. Danh sách token

Mục đích: Quý khách kiểm soát các tài khoản mua hàng của công ty trên các trang chính

Bước 1: Từ thanh menu, quý khách chọn cấu hình => Danh sách token

Bước 2: Để tìm kiếm tài khoản mua hàng, quý khách chọn tên tài khoản mua hàng rồi ấn Tìm kiếm

Last updated