Links

B1. Tạo tài khoản

Đăng ký tài khoản tại link: https://app.authen.me/register
Điền đầy đủ thông tin sau đó chọn Đăng ký
Đăng ký tài khoản
Đăng ký thành công, Quý khách vui lòng đăng nhập tài khoản và tiến hành xác minh qua email.
Đăng nhập
image
image
Sau khi xác minh thành công, Quý khách đăng nhập lại vào hệ thống để tiến hành bước phân quyền tài khoản.
image
image
*Lưu ý: Tại thời điểm phân quyền, user được phân quyền cần đăng nhập vào hệ thống.