B1. Tạo tài khoản

Bước 1: Đăng ký tài khoản

Để đăng ký tài khoản , Quý khách vui lòng truy cập link:: https://app.authen.me/register

Khi màn hình hiện thị như ảnh, Quý khách điền đầy đủ các thông tin dưới đây:

  • Username: Tên user khách muốn đặt

  • Email: Địa chỉ email đăng ký

  • Fullname: Họ tên đầy đủ

  • Password: Mật khẩu đăng nhập tài khoản

  • Confirm password: Xác nhận lại mật khẩu đăng nhập tài khoản

Sau khi điền đầy đủ các thông tin, Quý khách ấn vào Register (Xác nhận đăng ký) để lập tài khoản.

Bước 2: Xác nhận tài khoản

Đăng ký tài khoản authen.me thành công, Quý khách vui lòng đăng nhập tài khoản và nhấn vào phần Hãy xác thực e-mail của bạn để sử dụng đầy đủ các chức năng Xác thực tại đây

Tiếp đó, đăng nhập vào email đã đăng ký và thao tác 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Nhấn vào Verify trong mai để xác nhận.

Cách 2: Copy link gắn kèm trong mai và paste vào tab mới để đăng nhập tài khoản đã được xác nhận

Sau khi hoàn thành bước xác nhận tài khoản, Quý khách đăng nhập lại vào hệ thống để trải nghiệm sảm phẩm.

Last updated