2. Cấu hình gửi Yêu cầu thanh toán

Mục Đích:

Sau khi cấu hình gửi YCTT (yêu cầu thanh toán), Quý khách có thể tạo YCTT trực tiếp trên đơn mà không cần thông qua công cụ. Khi tạo YCTT thành công, đơn hàng sẽ được thanh toán tự động ngay lập tức trên trang Taobao Global. Đồng thời, đơn hàng trên hệ thống Mua hàng sẽ tự động chuyển sang trạng thái Đã Mua hàng.

Bước 1: Cấu hình Yêu cầu thanh toán

Quý khách truy cập vào hệ thống Mua hàng và mở phần Menu phía bên trái. Truy cập vào trang Cấu hình và chọn Cấu hình chung

Bước 2: Bật cấu hình Yêu cầu thanh toán

Quý khách tìm mục Yêu cầu thanh toán trong phần Cấu hình chung và bật mục Cho phép YCTT đơn hàng thường không qua công cụ

Bước 3: Lưu cấu hình

Sau khi cấu hình gửi Yêu cầu thanh toán thành công, Quý khách nhấn vào Lưu để lưu lại các thông tin vừa chọn.

===========================================================

✅ Gobiz - Phần mềm Quản lý nhập hàng & Logistics cho các đơn vị đa quốc gia.

📌 Đăng ký dùng thử: https://bit.ly/gobiz-tuvan

📞 Hotline: 0388.432.436

🌐 Website: https://gobiz.vn/

Last updated