3. Cập nhật thông tin dự án và cấu hình kết nối Dingtalk,Zalo

Mục đích: Chức năng này cho phép người dùng có thể chỉnh sửa lại các thông tin của dự án cũng như thiết lập cấu hình việc kết nối với Dingtalk/Zalo để dự án kết nối được với Dingtalk, Zalo đáp ứng việc có thể thông báo qua 2 phương tiện này.

Bước 1: Người dùng bấm vào biểu tượng tại menu dọc, chọn Cài đặt/Cấu hình dự án

Bước 2: Hệ thống hiển thị ra thông tin dự án hiện tại và cho phép người dùng chỉnh sửa các thông tin và bấm Cập nhật để lưu lại.

Việc nhập các thông tin để cấu hình kết nối Dingtalk/DIngtalk bot/Zalo, người dùng liên hệ trực tiếp vận hành để nhận được key điền vào các trường thông tin tương ứng

Last updated