Links

6. Lọc danh sách đơn hàng

Truy cập vào Danh sách đơn hàng
Quý khách có thể đến màn hình Danh sách đơn từ màn hình Kết quả đặt đơn thành công, hoặc có thể truy cập từ menu bên trái màn hình:

Tìm kiếm đơn hàng

Quý khách Click “Mở rộng tìm kiếm” để hiển thị hết khối tìm kiếm tại Danh sách đơn hàng
Màn hình danh sách đơn hàng
Quý khách có thể lọc search theo các thông tin tại Danh sách đơn hàng
Tìm kiếm danh sách đơn hàng
Màn hình tìm kiếm thông tin

Các điều kiện lọc

 • Trạng thái đơn hàng.
 • Thời gian tạo đơn.
 • Đơn dừng ở trạng thái.
 • Tìm kiếm theo site nguồn hàng.
 • Tìm kiếm theo dịch vụ trên đơn.
 • Tìm kiếm theo mã đơn, tên shop.
Để xóa dữ liệu đã lọc Quý khách sử dụng chức năng Làm mới bộ lọc
Xóa bộ lọc

Danh sách đơn hàng

 • Các thông tin hiển thị:
  • Tổng số đơn hàng.
  • Mã đơn hàng.
  • Logo site gốc, tên shop và link shop.
  • Số lượng hiển thị từ trái sang phải bao gồm các thông tin: Số lượng đặt cọc/Số lượng mua được/Số lượng thực nhận.
  *Trong đó số lượng nhận sẽ chỉ hiển thị khi đơn có chọn dịch vụ kiểm hàng.
  • Tổng chi phí đơn hàng.
  • Tổng tiền hàng.
  • Số tiền cần thanh toán còn lại.
  • Ngày tạo đơn.
  • Trạng thái đơn hàng.
Màn hình hiển thị thông tin trong danh sách đơn hàng

Xuất CSV danh sách đơn hàng

Quý khách có thể xuất file csv các đơn hàng trong danh sách, có thể xuất toàn bộ danh sách hoặc xuất danh sách đơn hàng theo điều kiện lọc
Xuất CSV tại màn hình Danh sách đơn hàng
 • Điền mã PIN xác nhận xuất CSV, mã PIN mặc định hệ thống 654321 hoặc mã PIN cá nhân của Quý khách sau khi đã thay đổi.
Xác nhận mã PIN xuất CSV
File xuất CSV danh sách đơn hàng sẽ được download trực tiếp về máy tính.
Download file CSV
Quý khách có thể tham khảo file mẫu danh sách đơn hàng qua file: order-export-1607496394644.xlsx