4. Bao hàng

Mục đích: Để quản lý các kiện hàng trong quá trình Vận chuyển Quốc tế, một bao hàng có thể được khớp một kiện hoặc nhiều kiện theo đúng tình trạng của bao hàng vật lý.

Tạo bao hàng

Bước 1: Quý khách truy cập vào Menu

  • Chọn Bao hàng (1) => Chọn Tạo bao hàng (2)

  • Điền thông tin bao hàng : kích thước bao hàng, chọn kho, loại vận chuyển…(3,4,5), sau đó click Lưu và đóng bao

  • Hệ thống sẽ chuyển hướng sang màn hình Đóng bao

Bước 2: Đóng bao

Last updated