2. Phân YCTTH Taobao Global

Bước 1: Vào phần YCTTH Taobao Global

Quý khách đăng nhập vào hệ thống dành cho Admin, sau đó chọn Yêu cầu thanh toán hộ trên phần Menu góc trái màn hình.

Sau đó, chọn vào phần Yêu cầu thanh toán hộ TBG như ảnh

Bước 2: Chọn YCTTH Taobao Global

Mục Yêu cầu thanh toán hộ TBG sẽ hiển thị các thông tin:

  • Mã yêu cầu: Mã yêu cầu thanh toán hộ Taobao Global

  • Số tiền ngoại tệ: Số tiền cần thanh toán trên đơn hàng Taobao Global

  • Tỷ giá: Tỷ giá tại thời điểm mua đơn -Tài khoản thanh toán

  • Mã QR

  • Mã hoá đơn gốc: Mã đơn và tài khoản Taobao Global mua đơn hàng

  • Khách hàng: User khách hàng gửi YCTTH Taobao Global

  • Trạng thái: Trạng thái xử lý đơn (Chờ tiếp nhận, Đang xử lý, Đã hoàn tất tài chính) Tại mục Yêu cầu thanh toán hộ TBG, những mã YCTTH chưa có nhân viên tiếp nhận sẽ hiển thị trạng thái Chờ thanh toán.

Bước 3: Phân YCTTH Taobao Global cho nhân viên

Quý khách có thể ấn chọn vào những mã yêu cầu cần thanh toán và ấn chọn Phân cho người xử lý

![image](https://github.com/gobizvn/gobiz-docs/assets/121548042/19cd1a3e-6be8-40da-b982-df3c5d115399

Chọn nhân viên cần phân trong Danh sách nhân viên và ấn Tiếp nhận. Lúc này, YCTTH Taobao Global đã được phân vào phần Yêu cầu thanh toán hộ của tôi trong Menu hệ thống Admin của nhân viên.

===========================================================

✅ Gobiz - Phần mềm Quản lý nhập hàng & Logistics cho các đơn vị đa quốc gia.

📌 Đăng ký dùng thử: https://bit.ly/gobiz-tuvan

📞 Hotline: 0388.432.436

🌐 Website: https://gobiz.vn/

Last updated