1. Nhập hàng

1. Nhập bao hàng

1.1. Nhập kho từng bao hàng

 • Quý khách truy cập vào Menu => Chọn Vận hành => Chọn Quét mã vạch

 • Bước 1: Chọn hành động

 • Bước 2: Chọn kho

 • Bước 3: Quét mã - Chọn Bao

 • Lưu ý: Các kiện được quét sẽ hiển thị ở phần lịch sử quét mã

1.2. Nhập kho theo danh sách bao hàng

 • Tương tự thao tác nhập kho từng bao hàng, tại bước thứ 3 thay vì quét từng mã bao Quý khách lựa chọn Xuất/Nhập nhiều bao

 • Quý khách điền danh sách bao hàng vào ô trống, các mã bao hàng cách nhau bởi dấu xuống dòng (enter)

 • Ấn Cập nhập để hoàn tất quá trình nhập kho

 • Lưu ý: Các kiện được quét sẽ hiển thị ở phần lịch sử quét mã

2. Nhập kiện hàng

 • Để đảm bảo không xảy ra sai sót trong quá trình nhập hàng tại kho Việt Nam, hệ thống chỉ cho phép quét mã nhập từng kiện hàng

 • Quý khách truy cập vào Menu => Chọn Vận hành => Chọn Quét mã vạch

 • Bước 1: Chọn hành động

 • Bước 2: Chọn kho

 • Bước 1: Quét mã - Chọn Kiện

 • Lưu ý: Các kiện được quét sẽ hiển thị ở phần lịch sử quét mã

 • Quý khách truy cập trang chi tiết bao hàng để đối soát lại hàng hóa với đối tác vận chuyển.

 • Hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo đối với các kiện hàng chưa nhập kho Việt Nam.

 • Nhập kho thành công trạng thái vận chuyển của kiện hàng sẽ chuyển sang Chờ Giao

Last updated