Điều kiện để khiếu nại hoàn tiền là gì?

 1. Đơn hàng Đã thanh toán chưa phát hàng (Người bán chưa điền mã vận đơn trên hệ thống, được coi là chưa phát hàng) : có thể tạo Khiếu nại yêu cầu chỉ hoàn tiền 仅退款 Only Return Money

 1. Đơn hàng đã phát hàng:

 • Kể từ ngày đơn hàng phát đi ( tính bắt đầu từ thời gian Người bán điền mã vận đơn trên hệ thống) cho đến 10 ngày hoặc 15 ngày sau khi Người bán phát hàng (sản phẩm khác nhau thì thời gian khác nhau) Người mua có thể dựa theo tình trạng lộ trình vận chuyển để tạo Khiếu nại chỉ hoàn tiền 仅退款Only Return Money hoặc Khiếu nại trả hàng hoàn tiền 退货退款 Return All. Nếu như yêu cầu hoàn tiền được chấp nhận, khoản hoàn sẽ được hoàn về tài khoản thanh toán ban đầu. Sau phát hàng 10-15 ngày đơn hàng sẽ tự động xác nhận nhận hàng (tiền thanh toán sẽ được chuyển cho người bán).

 • Kể từ khi xác nhận nhận hàng trong vòng 15 ngày, có thể tạo khiếu nại yêu cầu Trả hàng hoàn tiền 退货退款 Return All hoặc Khiếu nại chỉ hoàn tiền 仅退款 Only Return Money. Nếu như yêu cầu được chấp nhận, khoản hoàn sẽ được chuyển từ tài khoản của người bán vào tài khoản thanh toán ban đầu. Khi đó nếu tài khoản của Người bán không đủ, sẽ tự động trừ vào tiền cọc bảo đảm của Người bán, nếu tiền cọc đảm bảo của Người bán cũng không đủ, thì sẽ có khả năng không nhận được tiền hoàn, do đó hãy cố gắng tạo yêu cầu hoàn tiền trước thời điểm tự động xác nhận nhận hàng.

 1. Cùng 1 mã đơn hàng chỉ được tạo khiếu nại hoàn tiền 1 lần (Sau khi đã hoàn tiền một phần thì không thể tiếp tục tạo khiếu nại phần còn lại nữa)

 2. Các Đơn hàng con 子订单 Sub- order khác nhau trong cùng một Đơn hàng chủ 主订单 Master-order có thể lần lượt tạo yêu cầu hoàn tiền 1 lần.

 3. Các Đơn hàng con 子订单 Sub- order khác nhau trong cùng một Đơn hàng chủ 主订单 Master-order nếu như tạo khiếu nại hoàn tiền, thì cần phải theo tuần tự tạo khiếu nại xong cái này mới có thể tạo khiếu nại sang cái tiếp theo.

 4. Chú ý quan trọng

 • Đơn hàng Taobao và Tmall, kể từ thời gian Người bán phát hàng, sau 10 ngày đơn hàng sẽ tự động nhận hàng (tiền thanh toán sẽ được chuyển cho Người bán). Sau khi tự động nhận hàng trong vòng 15 ngày khiếu nại sau bán sẽ bị đóng.

 • Trong vòng 25 ngày, cần phải thưc hiện sớm tất cả các yêu cầu khiếu nại như trả hàng, hoàn tiền hoặc các loại hình khiếu nại sau bán khác.

 • Khi thời gian vượt quá quy định cửa sổ khiếu nại sẽ bị đóng, đơn hàng sẽ không còn nhận được sự hỗ trợ của Bộ phận giải quyết khiếu nại Taobao Global.

 • Cùng một đơn hàng tạo khiếu nại hoàn tiền và huỷ khiếu nại sau ba lần sẽ không thể tạo yêu cầu khiếu nại được nữa.

===========================================================

✅ Gobiz - Phần mềm Quản lý nhập hàng & Logistics cho các đơn vị đa quốc gia.

📌 Đăng ký dùng thử: https://bit.ly/gobiz-tuvan

📞 Hotline: 0388.432.436

🌐 Website: https://gobiz.vn/

Last updated