5. Danh sách yêu cầu thanh toán

Mục đích: Để quý khách kiểm soát danh sách các yêu cầu thanh toán trên hệ thống

Bước 1: Từ thanh menu, quý khách chọn đơn hàng => yêu cầu thanh toán. Trên giao diện chính, quý khách sẽ chọn kiểm tra yêu cầu thanh toán của đơn thường hoặc đơn ngoài.

Sau đó, quý khách điền mã yêu cầu thanh toán, mã đơn, mã hóa đơn gốc… rồi ấn Tìm kiếm

Ngoài ra, quý khách có thể kiểm tra danh sách các yêu cầu thanh toán dựa vào thanh phân loại đơn: chờ xác nhận, chờ duyệt, chờ thanh toán, đang thanh toán, đã thanh toán, hủy

Last updated