6. Lý do mua hàng chậm

Mục đích: Quản lý danh sách lý do mua hàng chậm, hỗ trợ khai báo các lý do mua chậm chủ quan và khách quan, chỉnh sửa lý do đã có.

Quản lý khai báo lý do mua chậm như sau:

Bước 1: Quản lý truy cập trang Cấu hình từ menu bên trái, chọn Lý do mua chậm

Bước 2: Quản lý tạo mới lý do mua chậm bằng cách chọn chức năng Thêm mới, sau đó nhập lý do và click Thêm mới để hoàn thành khai báo lý do mua hàng chậm.

Last updated