Links

6. Lý do mua hàng chậm

Mục đích: Quản lý danh sách lý do mua hàng chậm, hỗ trợ khai báo các lý do mua chậm chủ quan và khách quan, chỉnh sửa lý do đã có.
Quản lý khai báo lý do mua chậm như sau:
Bước 1: Quản lý truy cập trang Cấu hình từ menu bên trái, chọn Lý do mua chậm
Lý do mua hàng chậm
Bước 2: Quản lý tạo mới lý do mua chậm bằng cách chọn chức năng Thêm mới, sau đó nhập lý do và click Thêm mới để hoàn thành khai báo lý do mua hàng chậm.
Lý do mua hàng chậm
Để chỉnh sửa thông tin kho, quản lý click vào icon
. Các thông tin sửa kho giống như khi thêm mới.
Sửa lý do mua chậm