HD đặt hàng Taobao trên HĐH Android

Để đặt hàng trên taobao bằng phần mềm đặt hàng Gobiz, đầu tiên quý khách vui lòng đăng nhập tài khoản đặt hàng trên Gobiz và trên Taobao.

Bước 1: Quý khách tìm link sản phẩm trên taobao

Quý khách chọn sản phẩm trên trang, ấn vào biểu tượng (1), (2) để lấy link sản phẩm

Bước 2: Đặt hàng với phần mềm đặt hàng Gobiz

Quý khách truy cập phần mềm Gobiz. Tùy theo hệ điều hành, sẽ có 2 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Hệ thống không tự động lấy link sản phẩm

Tại giao diện chính, quý khách chọn Thêm sản phẩm

Quý khách dán link sản phẩm vào hộp thoại và ấn thêm sản phẩm, link sản phẩm sẽ xuất hiện ở dưới danh sách link sản phẩm

Trường hợp 2: Hệ thống tự động lấy link vào danh sách link sản phẩm

Quý khách ấn vào biểu tượng con mắt tiến hành đặt hàng

Sau đó, quý khách ấn chọn Thêm vào giỏ hàng

Quý khách chọn thuộc tính sản phẩm và ấn Thêm vào giỏ hàng

Sau đó, quý khách ấn Xem giỏ hàng

Quý khách tick chọn sản phẩm muốn đặt hàng

Quý khách kiểm tra số lượng, chọn biểu tượng cây bút để lựa chọn dịch vụ đi kèm

Quý khách chọn dịch vụ đi kèm và ấn Lưu dịch vụ

Quý khách kiểm tra chi phí dự kiến đơn hàng, ghi chú thêm và ấn ĐẶT HÀNG NGAY

Quý khách nhập mã pin và ấn xác nhận

Quá trình đặt hàng hoàn thành

Last updated