2. Đăng nhập, Đăng xuất

Đăng nhập

Để truy cập và sử dụng các chức năng của hệ thống, người dùng cần thực hiện đăng nhập vào hệ thống. Việc thực hiện đăng nhập này được hiểu như một sự định danh, toàn bộ các thao tác trên hệ thống được ghi nhận dưới tài khoản đã đăng nhập.

Bước 1: Truy cập vào trình duyệt và đi tới địa chỉ: https://ticket.gobiz.vn/

Bước 2: Nhập chính xác Tên đăng nhậpMật khẩu đã đăng ký sau đó bấm nút “Sign in" để hệ thống kiểm tra. Trường hợp chưa đăng ký tài khoản, người dùng bấm nút "Register" để thực hiện đăng ký tài khoản trước khi đăng nhập vào hệ thống.

Lưu ý: Trường hợp người dùng được mời vào 1 dự án đã có, hệ thống sẽ gửi email cho người dùng và người dùng tiến hành truy cập vào hệ thống theo đường link được gửi qua email.

Đăng xuất

Bước 1: Người dùng vào ảnh đại diện của mình ở Menu ngang, chọn Đăng xuất

Last updated