1.4. Cấu hình gửi thông báo

Đây là khu vực để bạn thiết lập chức năng gửi thông báo cho các tác vụ như: Khiếu nại, yêu cầu giao, tài chính, đơn hàng, thanh toán hộ, thông tin cá nhân, đăng ký gửi.

Bước 1: Trên thanh menu, quý khách chọn cấu hình chung => tiếp cấu hình gửi thông báo.

Bước 2: Với mỗi mục, quý khách có thể chọn gửi thông báo qua telegram, web hoặc zalo. Nếu muốn gửi thông báo qua đâu thì tick vào mục đó.

Last updated