3. Gửi thông tin cho shop

Gửi thông tin địa chỉ nhận hàng tại kho Trung Quốc cho NCC

Quý khách tiến hành giao dịch mua hàng, thanh toán với Nhà Cung cấp (NCC) và gửi cho NCC thông tin địa chỉ kho của đơn vị vận chuyển tại Trung Quốc.

1. Trường hợp Quý khách mua hàng từ các trang TMĐT như: Taobao, Tmall, 1688.

Quý Khách vào tài khoản đăng nhập trên site gốc (Taobao/1688/Tmall) để sửa địa chỉ nhận hàng tại kho trung Quốc, bao gồm các thông tin sau:

  • 收货地址 (Địa chỉ nhận hàng): ...+ Username/Mã khách hàng/Mã đơn hàng trên hệ thống.

  • 邮政编码 (Mã bưu cục): ... (Không cần điền nếu mua hàng trên app)

  • 电话号码 (Số điện thoại): ...(Số điện thoại liên hệ nhận hàng tại Trung Quốc).

  • 收货人 (Người nhận hàng): Username/Mã Khách/Mã đơn hàng

2. Trường hợp mua hàng từ xưởng, các website ngoài 3 web TMĐT trên

Quý khách tiến hành giao dịch mua hàng, thanh toán đơn hàng như thông thường và gửi địa chỉ nhận hàng tại kho Trung Quốc cho NCC.

Last updated