3. GDV tự thanh toán qua ví Alipay

Gửi YCTT 1 đơn (áp dụng cả đơn tích chọn được và không tích chọn được)

Hiện tại chưa có nút tiếng việt, sẽ bấm nút tiếng trung(立即付款)

Một số thông báo lỗi

  1. Tài chính khách âm: click vào xác nhận và làm theo các giao diện hiện ra để tiếp tục gửi YCTT

  1. Trước đó bạn có 1 YCTT chưa gửi thành công, sẽ có thông báo này=> GDV bấm hủy và tắt các tab gửi YCTT liên quan đi, thao tác lại

  1. MHDG đã được gửi lên hệ thống thành công, bạn thao tác lại sẽ có thông báo sau:

Last updated