Cấu hình

1. Cấu hình tài khoản mua hàng

Truy cập Menu => Chọn menu Cấu hình => Chọn Tài khoản mua hàng

Click vào button Thêm tài khoản mua hàng

Điền tên đăng nhập thanh toán trên site gốc, bấm Đồng ý để xác nhận thêm mới tài khoản

2. Cấu hình nhân viên mua hàng

Truy cập Menu => Chọn menu Cấu hình => Chọn Quản lý nhân viên

Quý khách tiến hành tìm kiếm nhân viên mua hàng trong danh sách bằng cách gõ tên username hoặc tìm theo họ & tên.

Bật kích hoạt nhân viên mua hàng.

Bấm Đồng ý để xác nhận hoàn tất quá trình kích hoạt tài khoản.

Hệ thống thông báo đã thay đổi trạng thái nhân viên thành công, biểu tượng chuyển sang màu xanh.

3. Cấu hình mẫu tem kiện hàng/phiếu giao hàng

Tính năng dành cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng tem hàng hóa riêng, thay vì dùng tem gốc của người bán Để cấu hình, Quý khách truy cập Menu => Chọn menu Cấu hình => Chọn Cấu hình template

Last updated