Links

3. Phiếu xuất

1. Tạo phiếu xuất từ danh sách yêu cầu giao

 • Tại màn hình Danh sách yêu cầu giao mới, Quý khách lựa chọn xử lý Tạo phiếu xuất cho từng mã yêu cầu giao khác nhau.
Tạo phiếu
 • Hệ thống sẽ chuyển hướng sang giao diện Tạo phiếu xuất hàng
Bước 1: Chọn kho và đối tượng khách hàng để tạo phiếu xuất
Bước 2: Chọn Kiện/Bao để thêm vào phiếu xuất cho đối tượng đã chọn
Bước 3: Quét mã vạch kiện hàng/bao hàng
Tạo phiếu
Bước 4: ấn Lưu sẽ tiến hành tạo ra phiếu xuất. Nếu ấn Tạo mới sẽ quay lại màn hình chọn khách hàng để tạo phiếu
Quét mã kiện
Bước 5: Kiểm tra thông tin trước khi xuất phiếu
Phiếu xuất
Phiếu xuất
Bước 6: In phiếu xuất, đính kèm hàng hóa khi giao tới khách
Phiếu xuất
Phiếu xuất

2. Kho tạo phiếu xuất hàng

 • Quý khách truy cập Menu => Xuất kho => Tạo phiếu xuất khách hàng
Menu
 • Bước 1: Chọn kho và đối tượng khách hàng để tạo phiếu xuất
 • Bước 2: Chọn Kiện/Bao để thêm vào phiếu xuất cho đối tượng đã chọn
 • Bước 3: Nhập mã khách hàng, Username hoặc tên khách hàng
Phiếu xuất

3. Chức năng liên quan

Thông tin khách hàng của phiếu xuất bao gồm

 1. 1.
  Tên khách hàng
 2. 2.
  Số dư ví của khách
 3. 3.
  Thông tin người nhận (mặc định sẽ là tên khách hàng)
 4. 4.
  Phí vận chuyển giao hàng nội địa Việt Nam
 5. 5.
  Phần âm tài chính: chính là số dư của khách < 0đ
 6. 6.
  COD: là giao hàng rồi mới thu tiền. Công thức tính phí COD trên phiếu xuất = Tiền phí vận chuyển nội địa VN + Phần âm tài chính Ví dụ: Phí vận chuyển: 30.000đ Phần âm tài chính: -100.000đ. Công thức tính COD = 30.000 + 100.000 = 130.000đ
 7. 7.
  Đối tác vận chuyển: Quý khách có thể lựa chọn gửi hàng thông qua các đối tác giao hàng nội địa tại VN như GHTK, GHN, Snappy...
 8. 8.
  Kích thước kiện hàng: Dài x rộng x Cao
 9. 9.
  Ghi chú thêm khi giao hàng
 10. 10.
  Số điện thoại & Địa chỉ người nhận: Tính năng chỉ áp dụng cho trường hợp nếu thông tin người nhận khác với thông tin mặc định trên hệ thống.