4. Danh sách mã hóa đơn gốc

Mục đích: Là nơi quý khách quản lý các đơn sau khi đã mua hàng

Bước 1: Từ thanh menu, quý khách chọn đơn hàng => đồng bộ đơn Superbuyer

Bước 2: Trên giao diện chính, để tìm kiếm tình trạng đơn, quý chọn điền mã đơn hàng, đại lý… rồi ấn Tìm kiếm. Ngoài ra, quý khách có thể chọn mục: 2 ngày chưa phát hàng (với trường hợp đã mua hàng xong), 3 ngày chưa nhận hàng (với trường hợp đang chờ giao)

Quý khách có thể thiết lập thêm các cột dữ liệu khác nếu muốn, khi ấn vào nút Thiết lập cột dữ liệu

Last updated