8. Tạo YCG hàng và nhận hàng

HƯỚNG DẪN TẠO YÊU CẦU GIAO HÀNG

1. Tạo yêu cầu giao trực tiếp từ thông báo

Sau khi hàng về và được nhập kho Việt Nam, hệ thống sẽ hiển thịthông báo kèm đường dẫn tạo yêu cầu giao hàng. Thông báo sẽ hiển thị cho đến khi Quý khách tăt đi, tạo yêu cầu giao hoặc đơn hàng được xuất kho Việt Nam.

2. Tạo yêu cầu giao hàng qua hệ thống

2.1: Đăng nhập tài khoản -> chọn mục Giao hàng (1) -> Tạo yêu cầu giao hàng (2) như hình:

Sau khi chọn vào Tạo yêu cầu giao sẽ hiển thị ra màn hình danh sách các kiện hàng sẵn sàng giao, kèm cân nặng, tài chính và địa chỉ nhận hàng.

2.2: Lựa chọn danh sách các kiện hàng cần yêu cầu giao, hoặc “chọn tất cả” => Bấm chọn “Giao những kiện này” như hình:

Hệ thống mặc định chọn giao tất cả các kiện hàng và cho phép Quý khách bỏ chọn giao một số kiện trong kho khi chưa muốn nhận.

3. Danh sách phiếu xuất

  • Quý khách có thể kiểm tra và đối soát tổng kiện hàng,tổng đơn hàng, tổng cân nặng thực nhận, tiền thu hộ, địa chỉ nhận hàng.

  • Sau khi có yêu cầu giao hàng, kho phân phối nhận được phiếu giao sẽ xử lý xuất hàng giao tới địa chỉ của Quý khách.

4. Nhận hàng

Để hoàn tất đơn hàng, Quý khách truy cập vào chi tiết đơn hàng ở trạng thái Đang giao click vào Đã nhận.

Đơn hàng sẽ chuyển sang trạng thái Đã nhận hàng

*Lưu ý: Trường hợp Quý khách không bấm xác nhận đã nhận hàng, sau 15 ngày kể từ thời điểm xuất kho, hệ thống sẽ tự động chuyển trạng thái đơn hàng sang đã nhận.

Last updated