3. Cấu hình cá nhân

Mục đích: Hệ thống cho phép người dùng thiết lập các thông tin của tài khoản

Bước 1: Người dùng bấm vào biểu tượng tại menu ngang, chọn "Cấu hình cá nhân"

Bước 2: Hệ thống hiển thị ra giao diện cho phép thiết lập các thông tin bao gồm: Họ và tên, Số điện thoại, Mô tả Trong đó việc khai báo thông tin số điện thoại là một trong những điều kiện để người dùng có thể kết nối được Dingtalk và nhận các thông báo liên quan đến ticket qua Dingtalk.

Last updated