6. Danh sách đơn đang mua

Mục đích: Để theo dõi tình trạng các đơn đang mua của khách hàng

Bước 1: Từ thanh menu, quý khách chọn đơn hàng => đơn đang mua

Bước 2: Để tìm kiếm đơn hàng, quý khách điền mã đơn hàng cần tìm.

Bước 3: Tại giao diện chính, quý khách có thể kiểm tra danh sách các đơn hàng được phân loại theo trạng thái: chờ pai, đã pai, đã mua hàng, quá hạn mua.

Bước 4: Ngoài ra, quý khách có thể chọn tìm kiếm đơn hàng theo tình trạng kho

Last updated