2. Tạo YCTT nick cá nhân

Tạo yêu cầu thanh toán bằng công cụ

Bước 1: Cài công cụ tạo YCTT

Bước 2: Mua hàng trên website: Taobao, Tmall, 1688 như thông thường (Cho hàng vào giỏ >> chọn địa chỉ nhận hàng >> Gửi đơn đặt hàng).

Bước 3: Nạp tiền vào tài khoản/user quản lý tài chính

Bước 4: Sau khi khách đặt đơn hàng trên website (Taobao, Tmall, 1688) vui lòng truy cập trang danh sách đơn chờ thanh toán để tạo yêu cầu thanh toán hộ.

Cách 1: Tại màn hình thanh toán trên Alipay, Quý khách chọn mục “Thanh toán hộ” như hình:

Cách 2: Quý khách quay về trang chủ Taobao/1688/Tmall, chọn Taobao của tôi (1) => Đơn đã mua (2) => Thanh toán hộ (3).

Đối với trường hợp mua hàng trên 1688 Quý khách chọn vào mục thanh toán hộ như hình sau:

Bước 5: Quý khách đăng nhập tài khoản than hoán hộ như hình

Bước 6: Chọn tài khoản thanh toán cho đơn hàng => Nhập mã Capcha => Chọn xác nhận YCTT hộ như hình

Lưu ý:

Theo quy định của Taobao (tài khoản mua hàng của Quý khách) mỗi ngày có tối đa 10 lượt nhờ thanh toán hộ (daifu), riêng với web Taobao và Tmall mỗi lượt daifu sẽ được phép gộp tối đa 15 đơn hàng/daifu. Do vậy, để tiết kiệm lượt daifu Quý khách nên gộp đơn gửi YCTT như sau:

Quý khách bấm gửi hàng loạt, sau đó vào chọn tối đa 15 đơn hàng (1) => Chọn tạo YCTT hộ (2).

Tạo yêu cầu thanh toán trực tiếp trên giao diện quản lý

Bước 1: Khách hàng vào hệ thống để xem danh sách tài khoản thanh toán đang khả dụng, chọn YCTT Alipay và chọn 1 tài khoản thanh toán bất kỳ

Khách hàng vào menu => Chọn Yêu cầu thanh toán (1) => Chọn Tạo yêu cầu thanh toán (2) => Lấy tài khoản thanh toán khả dụng (3).

Bước 2: Khách hàng tiến hành mua hàng trên website TMĐT (1688) và chọn thanh toán hộ khi thanh toán cho đơn hàng

Bước 3: Khách hàng điền thông tin tài khoản thanh toán mình đã chọn và mã captcha để gửi yêu cầu thanh toán hộ

Bước 4: Khi gửi yêu cầu thanh toán hộ thành công, khách hàng vui lòng copy link thanh toán

Bước 5: Quay lại giao diện quản lý YCTT để nhập số tiền ngoại tệ của đơn hàng, dán link thanh toán và bấm xác nhận để tạo yêu cầu thanh toán trên hệ thống.

Last updated