3.3. Thống kê công nợ

Mục đích: Theo dõi thống kê công nợ của khách hàng

Để thống kê công nợ, từ thanh tác vụ, quý khách chọn thống kê => Thống kê công nợ

Tại giao diện, quý khách sẽ thấy tổng tiền phải thu, phải trả, số dư và trạng thái thanh toán của từng khách hàng. Để xem công nợ của một người cụ thể, quý khách điền tên đăng nhập của khách hàng và ấn Tìm kiếm. Nếu muốn xuất dữ liệu, quý khách chọn vào Xuất Excel.

Last updated