2. Thêm hàng vào giỏ

Mục Đích:

Để thêm sản phẩm vào giỏ hàng hệ thống Taobao.gobiz.vn, Quý khách có thể thao tác theo 2 cách là: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng qua công cụ và Thêm sản phẩm thủ công.

Bước 1: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng qua công cụ

  • Sau khi cài và bật công cụ hỗ trợ mua hàng hệ thống Taobao.gobiz.vn, Quý khách vui lòng đăng nhập vào hệ thống Taobao Link

  • Quý khách tìm kiếm các sản phẩm Taobao và Tmall muốn mua rồi thêm vào giỏ hàng.

Bước 2: Thêm sản phẩm thủ công

  • Để thêm sản phẩm vào giỏ hàng hệ thống quý khách thực hiện như sau:

    1. Chọn sản phẩm trên Taobao, Copy link sản phẩm.

    1. Thêm sản phẩm vào Taobao.Gobiz. Đăng nhập hệ thống Taobao.gobiz, tại trang chủ thêm sản phẩm vào giỏ hàng bằng cách dán link sản phẩm vừa copy vào ô link sản phẩm trên Taobao Click dán hoặc enter.

    Màn hình hiện lên kết quả tìm kiếm, click thêm vào giỏ hàng.

Danh sách sản phẩm vừa thêm sẽ được hiển thị tại Trang chủ danh sách sản phẩm quan tâm và Trang giỏ hàng.

===========================================================

✅ Gobiz - Phần mềm Quản lý nhập hàng & Logistics cho các đơn vị đa quốc gia.

📌 Đăng ký dùng thử: https://bit.ly/gobiz-tuvan

📞 Hotline: 0388.432.436

🌐 Website: https://gobiz.vn/

Last updated