1. Chọn kho xuất

Mục đích

  • Khi hệ thống không thể tự chọn kho xuất, vận hành cần chọn kho xuất thủ công để điều phối đơn hàng từ kho được chỉ định

Hướng dẫn

Bước 1: Lọc đơn hàng theo trạng thái "Chờ chọn kho xuất"

Bước 2: Click vào mã đơn hàng bất kì, sau đó chọn kho và số lượng tương ứng của đơn hàng

Bước 3: Click "Xác nhận kho xuất"

Last updated