1. Đăng ký và Đăng nhập tài khoản

 • ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN:

Để có thể đặt hàng Quý khách vui lòng truy cập Trang chủ website đặt hàng, trên menu click vào mục Đăng ký

Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin:

 • Tài khoản đăng nhập (Username): Viết liền không dấu, không chứa khoảng trắng.

 • Họ và tên.

 • Email đăng ký.

 • Số điện thoại liên hệ.

 • Nhập mật khẩu.

 • Xác nhận lại mật khẩu.

 • Mã giới thiệu (nếu có)

 • Click vào ô đồng ý chính sách.

 • Xác nhận đăng ký.

 • ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN:

  Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký, Quý khách tiến hành đăng nhập hệ thống bằng cách nhập tên tài khoản và mật khẩu.

 • ĐĂNG XUẤT TÀI KHOẢN:

Để Đăng xuất tài khoản, Quý khách click vào khu vực mục hình đại diện hoặc phần hiển thị số dư ví như hình minh họa sau:

Last updated