Links

3. Cài đặt chung

I. CÀI ĐẶT CÔNG CỤ

(Công cụ tạo đơn ký gửi, công cụ đặt hàng, Công cụ tạo yêu cầu thanh toán hộ)
Cài công cụ đặt hàng/tạo đơn hàng ký gửi/tạo yêu cầu thanh toán chỉ hỗ trợ qua giao diện máy tính trên trình duyệt Chrome/Cốc cốc
Cài add-on công cụ đặt hàng (Sử dụng máy tính) Quý khách tìm kiếm tool công cụ trên Google (tên tool tìm kiếm trên Google store https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=vi) Quý khách add tool trên thanh extension
Cài công cụ đặt hàng trên Chrome-Cốc cốc

II. CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG BÁO QUA ZALO

1. Mục đích: Nhận thông báo qua zalo cá nhân khi hàng về, thông tin thay đổi về tài chính, trạng thái của đơn/Kiện hàng…
2. Các bước kích hoạt nhận thông báo qua Zalo.
Bước 1: Bấm vào link Zalo OA của đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc quét mã QR code để quan tâm.
Bước 2: Liên hệ nhân viên CSKH của đơn vị cung cấp dịch vụ, cung cấp thông tin username, tên tài khoản zalo cá nhân để được hỗ trợ kết nối theo dõi/nhận thông báo qua Zalo
Hình ảnh thông báo nhận được sau khi đăng ký nhận thông báo qua Zalo
image

III. CÀI ĐẶT CẤU HÌNH THÔNG BÁO

1. Mục đích: Nhận thông báo qua web, zalo theo các mục muốn nhận được thông tin thông báo
**2. Các bước hướng dẫn
Quý khách đăng nhập tài khoản => click vào ảnh đại diện (1) => chọn Thông tin cá nhân (2) => Chọn cấu hình thông báo (3) => checkbox tương ứng cần cấu hình thông báo (4) => tích chọn trạng thái muốn nhận thông báo (5).
image