Links

Hướng dẫn đặt hàng taobao trên hdh Android

Để đặt hàng trên taobao bằng phần mềm đặt hàng Gobiz, đầu tiên quý khách vui lòng đăng nhập tài khoản đặt hàng trên Gobiz và trên Taobao.
Bước 1: Quý khách tìm link sản phẩm trên taobao
Quý khách chọn sản phẩm trên trang, ấn vào biểu tượng (1), (2) để lấy link sản phẩm
image
Bước 2: Đặt hàng với phần mềm đặt hàng Gobiz
Quý khách truy cập phần mềm Gobiz. Tùy theo hệ điều hành, sẽ có 2 trường hợp sau:
Trường hợp 1: Hệ thống không tự động lấy link sản phẩm
Tại giao diện chính, quý khách chọn Thêm sản phẩm
image
Quý khách dán link sản phẩm vào hộp thoại và ấn thêm sản phẩm, link sản phẩm sẽ xuất hiện ở dưới danh sách link sản phẩm
image
Trường hợp 2: Hệ thống tự động lấy link vào danh sách link sản phẩm
Quý khách ấn vào biểu tượng con mắt tiến hành đặt hàng
image
Sau đó, quý khách ấn chọn Thêm vào giỏ hàng
Quý khách chọn thuộc tính sản phẩm và ấn Thêm vào giỏ hàng
image
Sau đó, quý khách ấn Xem giỏ hàng
image
Quý khách tick chọn sản phẩm muốn đặt hàng
image
Quý khách kiểm tra số lượng, chọn biểu tượng cây bút để lựa chọn dịch vụ đi kèm
image
Quý khách chọn dịch vụ đi kèm và ấn Lưu dịch vụ
image
Quý khách kiểm tra chi phí dự kiến đơn hàng, ghi chú thêm và ấn ĐẶT HÀNG NGAY
image
Quý khách nhập mã pin và ấn xác nhận
image
Quá trình đặt hàng hoàn thành
image